Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

LThuVienAnhNhanVien: 23452491720190209IMG_1710

Name

23452491720190209IMG_1710

Preview

Picture

Tiêu đề

 

File Type

jpg

Picture Size

709 x 531

Thời gian chụp ảnh

17/11/2018 7:48 SA

Mô tả

 

Từ khóa

 

Document ID

0110-4-111
Content Type: Picture
Created at 09/02/2019 5:49 CH by Vương Văn Chương
Last modified at 09/02/2019 5:49 CH by Vương Văn Chương
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF