Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

LThuVienAnhNhanVien: 2812354212016041612631320_10208947898998503_1510816568954447745_n

Name

2812354212016041612631320_10208947898998503_1510816568954447745_n

Preview

Picture

Tiêu đề

 

File Type

jpg

Picture Size

960 x 600

Thời gian chụp ảnh

 

Mô tả

 

Từ khóa

 

Document ID

0110-4-73
Content Type: Picture
Created at 16/04/2016 9:54 CH by Nguyễn Thị Hoài Hương
Last modified at 16/04/2016 9:54 CH by Nguyễn Thị Hoài Hương
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF